In een tijdperk waarin de technologie de drijvende kracht is achter onze vooruitgang, is het optimaliseren van IT van cruciaal belang voor bedrijven. Dit is vooral voor grote bedrijven van belang, waar vaak enorme kosten worden gemaakt voor IT. Veel bedrijven geven echter onnodig veel geld uit aan IT-zaken die niet van essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Vaak leidt een gebrek aan kennis intern of een onduidelijke historische afhankelijkheid echter tot aarzeling om te stoppen met bepaalde producten of diensten. Cloud360 is dé partner om hierbij managementteams te ondersteunen en zo flink te kunnen besparen op de IT-huishouding.

Creditcard op laptop

Overbodige IT-uitgaven identificeren

Een veelvoorkomend probleem binnen (grote) bedrijven zijn de allocatie van grote budgetten aan IT-diensten die niet worden gebruikt of niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Cloud360 voert een grondige analyse uit om deze IT-uitgaven te identificeren. Door deze onnodige kosten vervolgens te elimineren, af te schalen of te optimaliseren blijkt uit onze ervaring dat bedrijven aanzienlijke besparingen kunnen realiseren. Zo maken we de IT-budgetten in samenspraak met uw managementteam kleiner en efficiënter.

Besparen dankzij een praktische benadering

De wens om te besparen op IT-kosten in bedrijven is een veel gestelde en ook logische vraag, maar ook eentje die veel andere vragen met zich meebrengt en complex kan zijn. Een no-nonsense proactieve en doelgerichte aanpak is daarom van groot belang. Cloud360 neemt uw bedrijf hierbij graag bij de hand door een strategie te bieden die verder gaat dan een eenvoudige vermindering in de kosten, maar die gericht is op het optimaliseren van de gehele IT-infrastructuur.

Dit doen we middels een aantal stappen:

  1. Evaluatie van de huidige infrastructuur: Middels een diepgaande analyse brengen we de volledige IT-infrastructuur van uw bedrijf in kaart. Hierdoor zien we niet alleen wat er mogelijk overbodig is (geworden), maar ook waar optimalisatie mogelijk is en zo indirect kan leiden tot een kostenbesparing. Uiteraard moet het hier wel om optimalisaties gaan die niet ten koste gaan van prestaties, efficiëntie en effectiviteit.
  2. Prioriteren: Uiteraard kunnen we niet zomaar de gehele IT-infrastructuur de deur uit zetten. Sommige zaken zijn van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zijn andere zaken mogelijk overbodig geworden of juist niet genoeg benut. Zo kunnen diensten elkaar overlappen of is een bepaalde dienst door technische innovatie niet meer nodig. Cloud360 helpt hierbij prioriteiten stellen en brengt samen met het management de zaken en diensten in kaart die daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Dit is essentieel om te werken aan een infrastructuur die afgestemd is op de doelen van het bedrijf. We elimineren onnodige ruis en optimaliseren de processen.
  3. Monitoring: IT-kosten optimaliseren is geen eenmalige taak, maar een doorlopend proces. Kansen, bedreigingen en bedrijfsdoelstellingen kunnen immers veranderen. We monitoren de effectiviteit van de maatregelen die we nemen en passen indien nodig de strategie aan. We doen dit middels een proactieve benadering waarbij de IT-infrastructuur zich constant kan aanpassen aan veranderende omstandigheden, zodat het IT-beheer altijd zo kostenefficiënt mogelijk blijft.
  4. Transparantie: Wat ons betreft is de sleutel tot een succesvol proces van kostenoptimalisatie transparantie tussen Cloud360 en het managementteam van uw bedrijf. Door open communicatie en het delen van inzichten kunnen samen weloverwogen beslissingen worden genomen. Het doel is natuurlijk ten eerste kosten besparen, maar daarnaast ook om een partnerschap op te zetten waarin IT-beheer een onderdeel is van de bedrijfsstrategie.

Kies voor expertise

Het is begrijpelijk dat een gebrek aan technische kennis binnen een managementteam ervoor kan zorgen dat IT-diensten en -werkzaamheden nog wel eens overgewaardeerd worden. Zo worden IT-diensten niet altijd stopgezet, zelfs niet als ze in de praktijk niet meer worden gebruikt. Cloud360 helpt hier graag bij en geeft inzicht in de IT-huishouding. Cloud360 heeft de expertise in huis om te beoordelen wat essentieel is en wat niet. Hierdoor kan ook uw bedrijf besparen op de IT-kosten zonder uw IT-infrastructuur in gevaar te brengen.

Cloud360 is lid van ICTWaarborg en is officieel Microsoft Partner.

ICTWaarborg

IT-oplossingen op maat

Bij Cloud360 begrijpen we dat ieder bedrijf unieke behoeften heeft, ook voor IT. We bieden daarom oplossingen op maat die afgestemd zijn op de wensen en vereisten voor uw bedrijf. Door alleen te kiezen voor diensten die daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen helpt Cloud360 bedrijven om hun IT-landschap efficiënter te maken en zo kosten te besparen.

Resultaten in de praktijk

Cloud360 heeft bewezen resultaten behaald in het helpen van bedrijven bij het optimaliseren van hun IT-uitgaven. Dankzij deskundig en transparant advies heeft Cloud360 bijgedragen aan aanzienlijke kostenbesparingen voor grote en middelgrote bedrijven, waardoor onderaan de streep hun middelen efficiënter ingezet kunnen worden bij andere zaken. U zult begrijpen dat de daadwerkelijke resultaten altijd vallen onder een zogeheten non-disclosure agreement (NDA).

Cloud360 helpt besparen

Besparen op IT-kosten gaat verder dan een simpele knip in het budget. We leggen de focus op de creatie van een geoptimaliseerde IT-omgeving die de bedrijfsdoelen ondersteunt. Met Cloud360 als partner kunt u als bedrijf rekenen op een doelgerichte benadering die u kosten bespaart, maar ook de efficiëntie van uw IT-infrastructuur verbetert. Neem contact met ons op voor een strategie op maat en ontdek hoe uw bedrijf weer toekomstgericht en opgeruimd aan de slag kan.